REJSEBETINGELSER

Accept og aftaleindgåelse: Indbetaling af depositum eller rejsens fulde beløb er samtidig en tilkendegivelse af, at rejsedeltageren har gjort sig bekendt med og accepteret rejsebetingelserne for Trip Tour samt indgået en aftale med Trip Tour ang. køb af en rejse.

Tilmelding: Efter tilmelding, som kan ske telefonisk, via hjemmesiden eller direkte på e-mail, udstedes billetten/rejsebeviset, som fremsendes pr. e-mail. Når du har modtaget din rejseplan eller forslag til din rejse, er det vigtigt at gennemgå begge dokumenter omhyggeligt for at sikre, at alle oplysninger er nøjagtige og i overensstemmelse med det som du har bestilt. Det er meget vigtigt, at navnene på rejsebeviset præcist matcher de navne, der fremgår af de pas, der vil blive brugt på rejsen. Opdager du fejl på rejsebeviset ift. det som du har bestilt eller i evt. navne, er det vigtigt at du hurtigst muligt henvender dig til Trip Tour. Vi vil gøre vores bedste for at rette fejlen, men det er vigtigt at bemærke, at eventuelle omkostninger i forbindelse med fejl, der skyldes forkerte oplysninger fremsendt af dig til Trip Tour, ikke dækkes af Trip Tour men selv må afholdes af dig. Er det ikke muligt at rette fejlen, kan Trip Tour ikke holdes ansvarlig.

Betaling: Senest 7 dage efter modtagelse af rejsebevis og depositumsfaktura skal depositum betales. Depositummet kan variere afhængigt at rejsetypen og vil altid fremgå af rejsebeviset og depositumsfakturaen. På udvalgte rejse opkræves også et depositum nr. 2, inden restbeløbet opkræves. Ved tilkøb af transportydelser, kan separat depositum forekomme i henhold til de betingelser givet af vores leverandører. Depositum vil altid blive oplyst på bookingtidspunktet. Restbeløbet skal, uden påkrav, være os i hænde senest 9 uger før afrejse, medmindre andet er oplyst på den specifikke rejse. Ved tilmelding senere end 70 dage før afrejse indbetales hele beløbet på én gang. Manglende rettidig indbetaling betragtes som en annullering af rejsen.

Betalingstype: Betaling af rejsen sker ved at benytte det betalingslink som fremgår af fremsendte faktura. Via linket kan der vælges imellem to typer af betaling, Visa/Dankort eller bankoverførsel. Vi modtager også betaling med kreditkort (private VISA og MASTER CARD), hvis man ønsker at betale med kreditkort, skal man kontakte Trip Tour direkte. Der opkræves ikke gebyr for betaling med private kreditkort eller Dankort.

Billetændring: Enhver ændring af udstedt Trip Tour billet udløser et gebyr på kr. 250 pr. ændring. Indeholder rejsen flybilletter som er booket og bekræftet, kan disse under normale omstændigheder ikke ændres og vil dermed gå tabt, hvis pakkerejsen ønskes ændret. Trip Tour undersøger gerne muligheden for at ændre disse, men dette kan ikke garanteres. Er det muligt mod et gebyr, skal du selv afholde de ekstra udgifter udover Trip Tours ændringsgebyr. Ønskes andre elementer af rejsen ændret, bedes du kontakte os hurtigst muligt, så vi kan undersøge mulighederne. Alle evt. ekstraomkostninger som evt. ændringer måtte medføre betales altid af dig og på en fastsat dato til Trip Tour inden afrejse. Trip Tour er ikke forpligtet til at foretage dine ønskede ændringer til rejsen.

Har Trip Tour ikke mulighed for at ændre rejsen jf. dine ønsker, men du stadig vil have ændringerne gennemført, må rejsen afbestilles på gældende afbestillingsvilkår og ny rejse bookes.

Afbestillingsforsikring: Som rejsearrangør skal vi give vores gæster mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring.

Afbestillingsforsikringen er jeres sikkerhed for, at I, i tilfælde af egen eller pårørendes sygdom m.m. helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det indbetalte beløb tilbage uden andre fradrag end selve afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen skal bestilles sammen med rejsen og betales sammen med depositum for rejsen. Forsikringen tegnes gennem Gouda Rejseforsikring.

Afbestillingen koster 7,077 % af rejsens pris og dækker følgende:

 • du eller andre rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst
 • der opstår alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
 • ferien har et specifikt formål, fx golf eller lystfiskeri, og du ikke kan fuldføre denne aktivitet pga. uheld eller sygdom
 • din bolig bliver udsat for indbrud eller brand
 • du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af værnepligt
 • du er blevet gravid efter køb af rejsen, hvis graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres
 • du som studerende ikke består eksamen eller på grund af akut sygdom må melde afbud til eksamen, og derfor skal til reeksamination
 • du bliver skilt/separeret eller ophører samliv
 • der forekommer bedrageriske handlinger eller overenskomststridig
  arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed
 • du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet
 • du skal på „kør selv ferie”, og din bil går i stykker

Hvis du bliver nødt til at afbestille, skal Trip Tour informeres telefonisk herom omgående. For erstatning foretages henvendelse direkte til Gouda Rejseforsikring.

Trip Tour skal informeres skriftlig senest en arbejdsdag efter det opståede, men dog inden rejsens påbegyndelse. (Rejsens påbegyndelse er det øjeblik man forlader hjemmet, for at tage på den planlagte rejse). Lægelig eller anden dokumentation fremsendes direkte til Gouda rejseforsikring sammen med udfyldt skadeanmeldelsesblanket.

Betingelser for afbestillingsforsikringen kan læse her.

Trip Tour modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter. Provisionens størrelse kan oplyses ved kontakt til Trip Tour.

Rejsens pris: Prisen omfatter de i prislisten eller rejsebeskrivelsens nævnte ydelser. På vores skirejser er liftkort i langt de fleste tilfælde inkluderet i prisen og er derfor en del af rejsens pris. Det vil altid fremgå af dit rejsebevis, hvad der helt konkret er inkluderet i din rejse med Trip Tour.

Lokale skatter og afgifter: På nogle af vores rejser opkræves lokale skatter og afgifter lokalt og skal derfor betales direkte til vores leverandører på destinationen. Det vil altid fremgå af dit rejsebevis, hvis der tilkommer lokale skatter og afgifter.

Flyrejse: Har du booket fly via Trip Tour, så fremgår dette af dit rejsebevis. Trip Tour anbefaler, at man altid ankommer til lufthavnen i god tid inden afrejse, hvilket er minimum 2 timer inden afgang. Tjek altid lufthavnen- eller flyselskabets hjemmeside inden afgang, for at få bekræftet afrejsetidspunktet. Ved ankomst til lufthavnen, skal du også holde dig opdateret ang. check-in skranker, afgangstid og gatenummer, da dette løbende kan ændre sig. Ankommer du for sent til lufthavnen og check-in er lukket, skal du straks kontakte flyselskabets repræsentant i lufthavnen og oplyse dem omkring din problemstilling. Trip Tour skal kontaktes, hvis det ikke er muligt at få dialog med flyselskabets repræsentant. Sker dette ikke er der en mulighed for, at hele din reservation bliver annulleret, hvilket betyder, at den ikke kan bruges eller refunderes.

Udebliver du fra din flyafgang eller bliver du nægtet check-in eller adgang til flyet på grund af for sendt fremmøde, kan Trip Tour ikke holdes ansvarlig for dit eventuelle tab, herunder omkostninger til nye flybilletter.

Det er dit ansvar at holde dig opdateret ang. flytider og evt. ændringer. Dette kan altid gøres på lufthavnens- eller flyselskabets hjemmeside. For at tjekke en konkret afgang, skal du bruge din bookingreference (6 bogstaver/cifre), som fremgår af flybilletten.

Bagage: Reglerne for, hvor meget bagage du må medbringe på rejsen, afhænger af, om du rejser med bus eller fly. Bagagereglerne varierer desuden afhængigt af, hvilket flyselskab du flyver med og hvad som er inkluderet i den specifikke billettype. De gældende regler for netop den transportform man har booket inkl. evt. flyselskab, vil være specificeret på bookingbekræftelsen.

Ødelagt eller bortkommet bagage: Inkluderer din pakkerejse fly og bliver din bagage ødelagt eller bortkommer under flyrejsen, er det flyselskabet som har det fulde ansvar jf. Warszawa- og Montrealkonventionerne, EU-forordning 889/2002 og luftfartsloven. Så snart du konstaterer, at din bagage er ødelagt eller bortkommet, skal du kontakte flyselskabet i lufthavnen og have udarbejdet en PIR-rapport.

Ved anden skade på dit rejsegods, som skyldes forsømmelse fra andre af vores underleverandører, skal du rette direkte henvendelse til den anvendte leverandør eller eget forsikringsselskab.

Hoteller: Vi gør opmærksom på, at værelserne på hotellerne kan være forskellige, hvorfor klager over uensartede værelser ikke anerkendes. Check-in på ankomstdagen kan variere, men må forventes at være efter kl. 17. Check-out på afrejsedagen er kl. 09. Tiderne kan dog variere afhængig af indkvarteringstypen og stedet. Lejligheden/værelset må kun benyttes af personer, der er påført billetten fra Trip Tour.

Særlige ønsker: Ved bestilling af rejsen er du velkommen til at fremkomme med særlige ønsker i forhold til f.eks. transport og indkvartering. Trip Tour vil påføre dette billetten og forsøge at opfylde de særlige ønsker, men vi gør klart opmærksom på, at vi ikke kan give nogen garanti for opfyldelsen.

Glemte ting: Trip Tour påtager sig intet ansvar for glemte ting. Efterlysning kan ske til os. Til administration og efterlysning opkræves kr. 150 samtidig med fremsendelse pr. efterkrav.

Afbestilling: Afbestilling af rejsen skal foreligge skriftligt til Trip Tour inden afrejsedatoen. Desuden gælder følgende: Ved afbestilling mere end 9 uger før afrejse er det indbetalte depositum tabt. Afbestilles en rejse senere, men inden 4 uger før afrejse, mistes depositum + 50% af rejsens totale pris. Afbestilles rejsen senere end 4 uger før afrejse, er hele rejsens pris tabt.
Bemærk at ved afbestilling af en pakke-skirejse inkl. liftkort, indgår værdien af liftkortet i pakkerejsen, og at dette kan ikke refunderes separat. Hvis en deltager i en gruppe afbestiller, og forudsætningerne for evt. rabatter ændres, forhøjes prisen automatisk for de øvrige deltagere. Evt. afbestilling af grupperejse henregnes under de almindelige afbestillingsregler.

Det er muligt at afbestille sin rejse omkostningsfrit, hvis der opstår krig eller naturkatastrofer på destinationen eller i nærheden af rejsemålet. Samme vilkår gælder, skulle en livstruende smitsom sygdom eller andre alvorlige hændelser opstå. Trip Tour vil vurdere omstændighederne for hvorvidt rejsen kan afbestilles omkostningsfrit ud fra anbefalinger fra officielle offentlige myndigheder (herunder UM) og vejledninger og/eller anbefalinger fra ankenævnet for pakkerejser.

Er situationen kendt på destinationen ved bookningstidspunktet, bortfalder muligheden for omkostningsfri afbestilling.

Trip Tour har ret til, mod tilbagebetaling af det indbetalte beløb, når som helst at aflyse en planlagt rejse, og kan i den anledning ikke gøres ansvarlig i nogen henseende.

På Trip Tours rundrejser med guide, vil minimumsantal for rundrejsen fremgå af rejsebeskrivelsen og reservationsbeviset. Det vil som udgangspunkt altid være 10 person i minimumsgrænse, for at vi kan gennemføre vores rundrejser, medmindre andet er angivet i rejsebeskrivelsen. Er dette antal ikke opnået senest 30 dage før planlagt afrejse, vil Trip Tour aflyse rejsen. Trip Tour skal underrette den rejsende uden ugrundet ophold og hele rejsens pris skal tilbagebetales uden yderligere kompensation eller krav på anden erstatning.

Trip Tours erstatningsansvar:  I tilfælde af forsinkelser pga. en force majeure situation i forbindelse med bus- eller flytransport kan der ikke rejses krav mod Trip Tour samt transportselskab om tabt arbejdsfortjeneste, ekstra fortæring, el.lign. Ligeledes kan der ikke rejses krav om godtgørelse af uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort op vores skirejser.

Trip Tour kan ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke når dette er i Trip Tours varetægt eller under direkte opsyn af en repræsentant fra Trip Tour.

Bliver Trip Tour mødt med et krav om et erstatningsansvar på grund af fejl og mangler ved rejsen eller som følge af en skade, følger Trip Tour de beløbsgrænser som for transport ad sø- og vandveje gælder i Athenkonventionen og for luftfart gælder i Warszawa- og Montrealkonventionerne. Trip Tour kan derfor kun holdes ansvarlig inden for de grænser, der gælder for de leverandører og samarbejdspartnere, der har direkte ansvar for eventuelle mangelfulde eller ansvarsbetingende dele af pakkerejsen.

Hvis transportørens ansvar ikke er underlagt yderligere begrænsninger i henhold til anden EU-lovgivning eller konventioner, vil Trip Tour begrænse sit ansvar til en beløbsgrænse svarende til tre gange den samlede pris for pakkerejsen.

Trip Tour er registreret i og har i den lovpligtige Rejsegarantifond nr. 2524.

Pris- og programændringer: Trip Tour forbeholder sig ret til pris-, program-, transport- og hotelændringer, såfremt der opstår forhold, som bureauet ikke er herre over.  Trip Tour kan, og har ret til, til enhver tid at opkræve uforudsigelige prisstigninger vedr. lufthavnsafgifter, vejskatter, brændstofudgifter, energipriser, moms, valutasvingninger etc. – ligesom der tages forbehold overfor åbenlyse trykfejl. 

Den rejsendes ansvar: Du er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Trip Tour, dennes repræsentanter, samt fly-, tog- og busselskaber fastsætter. Rejsedeltageren skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes mht. transporten til og fra bestemmelsesstedet, samt for ophold på hoteller og lejligheder. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel/lejlighed, således at videre ophold og hjemrejse må foretages for egen regning. Rejsedeltageren er erstatningsansvarlig efter alm. erstatningsregler for skader forvoldt mod Trip Tour, dennes repræsentanter, og andre Trip Tour samarbejder med. Rejsedeltagere, som ikke møder rettidigt på det aftalte påstigningssted, eller som ikke er i besiddelse af et gyldigt rejsepas, og derfor ikke kan deltage i rejsen, får ingen form for godtgørelse.

Du er som rejsende selv ansvarlig for at have gyldig pas (minimum 6 måneders gyldighed efter endt rejse), evt. Corona-pas, eventuelle vaccinationer samt sikrer at være orienteret om, at man lever op til gældende krav om indrejse og opholdsregler i det land man rejser til. Dvs. at det er den rejsendes ansvar at sikre sig, at man overholder alle indrejsekrav. På samme måde skal man sikre sig at have gyldigt pas eller overholde gældende visumregler, for at kunne komme ind i et land.

Hvis du har besøgt et land med risiko for gul feber inden for de seneste 6 måneder, er det vigtigt at tjekke, om der er specielle indrejsekrav vedrørende dokumentation af din gul feber vaccination for din rejsedestination. Du kan finde opdaterede vaccinationsanbefalinger på følgende hjemmeside: www.ssi.dk/Vaccination

Trip Tour kan ikke stilles til ansvar for at en rejse ikke kan gennemføres, hvis en eller flere rejsedeltagere ikke kan fremvise de nødvendige dokumenter, som kræves.

Overdragelse af rejsen til en anden: Din rejse hos Trip Tour kan som udgangspunkt ikke overdrages til en anden. Står du i en konkret situation hvor dette ønskes, anbefaler vi at du kontakter os hurtigst muligt. 

Fortrydelsesret: Jf. forbrugeraftaleloven §18 har man ingen fortrydelsesret for køb af pakkerejser.

Fejl og mangler ved rejsen: Opdager du fejl eller mangler under rejsen, som ikke stemmer overens med den købte rejse, skal du hurtigst muligt kontakte Trip Tour eller den underleverandør, som er ansvarlig for fejlen/manglen på rejsen. Hvis du ikke anmelder fejlen med det samme, har vi ikke mulighed for at udbedre eller rette fejlen og det kan have konsekvens for en evt. klagesag efter hjemkomst og din mulighed for at få kompensation.

Efter hjemkomst har du mulighed for at indgive en reklamation, hvis du har anmeldt fejl- eller manglen korrekt under rejsen, men Trip Tour ikke har kunne afhjælpe den. Reklamationen skal være Trip Tour i hænde inden for 2 måneder efter hjemkomst, hvorefter du mister muligheden for at gøre krav på evt. kompensation. Ved evt. reklamation kan Trip Tour kontaktes på triptour@triptour.dk.