REJSEBETINGELSER

Accept: Indbetaling af depositum og/eller restbeløb er samtidig en tilkendegivelse af, at rejsedeltageren har gjort sig bekendt med og accepteret rejsebetingelserne for Trip Tour.

Tilmelding: Efter tilmelding, som kan ske telefonisk eller via e-mail, udstedes billetten, som fremsendes pr. e-mail. 

Senest 7 dage efter modtagelse af depositumsfaktura skal depositum på kr. 1500 pr. person være os i hænde, med mindre andre er anført på billetten. Ved tilkøb af transportydelser, kan separat depositum forekomme i henhold til de betingelser givet af vores leverandører. Depositum vil altid blive oplyst på bookingtidspunktet. Restbeløbet skal, uden påkrav, være os i hænde senest 9 uger før afrejse, med mindre andet er oplyst på den specifikke rejse. Ved tilmelding senere end 45 dage før afrejse indbetales hele beløbet på én gang. Manglende rettidig indbetaling betragtes som en annullering af rejsen.

Betaling af rejse: Betaling af rejsen sker ved at benytte det betalingslink som fremgår af fremsendte faktura. Via linket kan der vælges imellem to typer af betaling, Visa/Dankort eller bankoverførsel. Vi modtager også betaling med kreditkort (private VISA og MASTER CARD), hvis man ønsker at betale med kreditkort, skal man kontakte Trip Tour direkte. Der opkræves ikke gebyr for betaling med private kreditkort eller Dankort.

Billetændring: Enhver ændring af udstedt billet udløser et gebyr på kr. 250 pr. ændring.

Afbestillingsforsikring: Som rejsearrangør skal vi give vore gæster mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring.

Afbestillingsforsikringen er jeres sikkerhed for, at I, i tilfælde af egen eller pårørendes sygdom m.m. helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det indbetalte beløb tilbage uden andre fradrag end selve afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen skal bestilles sammen med rejsen og betales sammen med depositum for rejsen. Forsikringen tegnes gennem Gouda Rejseforsikring.

Afbestillingen koster 7,077 % af rejsens pris og dækker følgende:

 • du eller andre rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst
 • der opstår alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
 • ferien har et specifikt formål, fx golf eller lystfiskeri, og du ikke kan fuldføre denne aktivitet pga. uheld eller sygdom
 • din bolig bliver udsat for indbrud eller brand
 • du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af værnepligt
 • du er blevet gravid efter køb af rejsen, hvis graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres
 • du som studerende ikke består eksamen eller på grund af akut sygdom må melde afbud til eksamen, og derfor skal til reeksamination
 • du bliver skilt/separeret eller ophører samliv
 • der forekommer bedrageriske handlinger eller overenskomststridig
  arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed
 • du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet
 • du skal på „kør selv ferie”, og din bil går i stykker

Hvis I bliver nødt til at afbestille skal Trip Tour informeres telefonisk herom omgående. For erstatning foretages henvendelse direkte til Gouda Rejseforsikring.

Trip Tour skal informeres skriftlig senest en arbejdsdag efter det opståede, men dog inden rejsens påbegyndelse. (Rejsens påbegyndelse er det øjeblik man forlader hjemmet, for at tage på den planlagte rejse). Lægelig eller anden dokumentation fremsendes direkte til Gouda rejseforsikring sammen med udfyldt skadeanmeldelsesblanket.

Betingelser for afbestillingsforsikringen kan læse her.

Rejsens pris: Prisen omfatter de i prislisten eller rejsebeskrivelsens nævnte ydelser. På vores skirejser er liftkort i langt de fleste tilfælde inkluderet i prisen og er derfor en del af rejsens pris.

Flyrejse: Ca. 14 dage før afrejse fremsendes de sidste oplysninger med angivelse af det nøjagtige tidspunkt for afrejse og check-in.

Bagage: Reglerne for, hvor meget bagage du må medbringe på rejsen, afhænger af, om du rejser med bus eller fly. Bagagereglerne varierer desuden afhængigt af, hvilket flyselskab du flyver med og hvad som er inkluderet i den specifikke billettype. De gældende regler for netop den transportform man har booket inkl. evt. flyselskab, vil være specificeret på bookingbekræftelsen.

Hoteller: Vi gør opmærksom på, at værelserne på hotellerne kan være forskellige, hvorfor klager over uensartede værelser ikke anerkendes. Check-in på ankomstdagen kan variere, men må forventes at være efter kl. 17. Check-out på afrejsedagen er kl. 09. Tiderne kan dog varierer afhængig af indkvarteringstypen og stedet. Lejligheden/værelset må kun benyttes af personer, der er påført billetten fra Trip Tour.

Særlige ønsker: Ved bestilling af rejsen er du velkommen til at fremkomme med særlige ønsker i forhold til f.eks. transport og indkvartering. Trip Tour vil påføre dette billetten og forsøge at opfylde de særlige ønsker, men vi gør klart opmærksom på, at vi ikke kan give nogen garanti for opfyldelsen.

Glemte ting: Trip Tour påtager sig intet ansvar for glemte ting. Efterlysning kan ske til bureauet. Til administration og efterlysning opkræves kr. 150 samtidig med fremsendelse pr. efterkrav.

Afbestilling: Afbestilling af rejsen skal foreligge skriftligt til Trip Tour inden afrejsedatoen. Desuden gælder følgende: Ved afbestilling mere end 9 uger før afrejse er det indbetalte depositum tabt. Afbestilles en rejse senere, men inden 4 uger før afrejse, mistes depositum + 50% af rejsens totale pris. Afbestilles rejsen senere end 4 uger før afrejse, er hele rejsens pris tabt.
Bemærk at ved afbestilling af en pakke-skirejse inkl. liftkort, indgår værdien af liftkortet i pakkerejsen, og at dette kan ikke refunderes separat. Hvis en deltager i en gruppe afbestiller, og forudsætningerne for evt. rabatter ændres, forhøjes prisen automatisk for de øvrige deltagere. Evt. afbestilling af grupperejse henregnes under de almindelige afbestillingsregler.

Trip Tour ansvar: I tilfælde af forsinkelser pga. en force majeure situation i forbindelse med bus- eller flytransport kan der ikke rejses krav mod Trip Tour samt transportselskab om tabt arbejdsfortjeneste, ekstra fortæring, el.lign. Ligeledes kan der ikke rejses krav om godtgørelse af uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort op vores skirejser. Trip Tour kan ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke når dette er i Trip Tours varetægt eller under direkte opsyn af en repræsentant fra Trip Tour. Ved skader på dit rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vore ansatte transportørers side, skal du rette direkte henvendelse til den anvendte transportør eller eget forsikringsselskab. Trip Tour er registreret i og har i den lovpligtige Rejsegarantifond nr. 2524.

Luftfartsselskabets ansvar: Alle flyvninger til/fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Warszawakonventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser. Hvor andet ikke er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

Aflysning, pris- og programændringer: Trip Tour har ret til, mod tilbagebetaling af det indbetalte beløb, når som helst at aflyse en planlagt rejse, og kan i den anledning ikke gøres ansvarlig i nogen henseende. Endvidere forbeholder Trip Tour sig ret til pris-, program-, transport- og hotelændringer, såfremt der opstår forhold, som bureauet ikke er herre over.  Trip Tour kan, og har ret til, til enhver tid at opkræve uforudsigelige prisstigninger vedr. lufthavnsafgifter, vejskatter, brændstofudgifter, energipriser, moms, valutasvingninger etc. – ligesom der tages forbehold overfor åbenlyse trykfejl.

Den rejsendes ansvar: Du er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Trip Tour, dennes repræsentanter, samt fly-, tog- og busselskaber fastsætter. Rejsedeltageren skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes mht. transporten til og fra bestemmelsesstedet, samt for ophold på hoteller og lejligheder. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel/lejlighed, således at videre ophold og hjemrejse må foretages for egen regning. Rejsedeltageren er erstatningsansvarlig efter alm. erstatningsregler for skader forvoldt mod Trip Tour, dennes repræsentanter, og andre Trip Tour samarbejder med. Rejsedeltagere, som ikke møder rettidigt på det aftalte påstigningssted, eller som ikke er i besiddelse af et gyldigt rejsepas, og derfor ikke kan deltage i rejsen, får ingen form for godtgørelse.

Du er som rejsende selv ansvarlig for at have gyldig pas, Corona-pas, eventuelle vaccinationer samt sikrer at være orienteret om, at man lever op til gældende krav om indrejse og opholdsregler i det land man rejser til. Dvs. at det er den rejsendes ansvar at sikre sig, at man overholder alle indrejsekrav. På samme måde skal man sikre sig, at have gyldigt pas eller overholde gældende VISUM-regler, for at kunne komme ind i et land.

Trip Tour kan ikke stilles til ansvar for at en rejse ikke kan gennemføres, hvis en eller flere rejsedeltagere ikke kan fremvise de nødvendige dokumenter, som kræves..