REJSE- OG AFBESTILLINGSFORSIKRING

 

AFBESTILLINGSFORSIKRING

Som rejsearrangør skal vi give vore gæster mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring.

Afbestillingsforsikringen er jeres sikkerhed for, at I, i tilfælde af egen eller pårørendes sygdom m.m. helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det indbetalte beløb tilbage uden andre fradrag end selve afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen skal bestilles sammen med rejsen og betales sammen med depositum for rejsen. Forsikringen tegnes gennem Gouda Rejseforsikring.

Afbestillingen koster 7,077 % af rejsens pris og dækker følgende:

 • du eller andre rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst
 • der opstår alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
 • ferien har et specifikt formål, fx golf eller lystfiskeri, og du ikke kan fuldføre denne aktivitet pga. uheld eller sygdom
 • din bolig bliver udsat for indbrud eller brand
 • du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af værnepligt
 • du er blevet gravid efter køb af rejsen, hvis graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres
 • du som studerende ikke består eksamen eller på grund af akut sygdom må melde afbud til eksamen, og derfor skal til reeksamination
 • du bliver skilt/separeret eller ophører samliv
 • der forekommer bedrageriske handlinger eller overenskomststridig
  arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed
 • du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet
 • du skal på „kør selv ferie”, og din bil går i stykker

Hvis I bliver nødt til at afbestille skal Trip Tour informeres telefonisk herom omgående. For erstatning foretages henvendelse direkte til Gouda Rejseforsikring.

Trip Tour skal informeres skriftlig senest en arbejdsdag efter det opståede, men dog inden rejsens påbegyndelse. (Rejsens påbegyndelse er det øjeblik man forlader hjemmet, for at tage på den planlagte rejse). Lægelig eller anden dokumentation fremsendes direkte til Gouda rejseforsikring sammen med udfyldt skadeanmeldelsesblanket.

Betingelser for afbestillingsforsikringen kan læse her.

Trip Tour modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter.

Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

REJSEFORSIKRING

Når man rejse inden for EU, skal man medbringe og anvende det blå sygesikringskort, som kan bestilles på www.borger.dk. Her kan man også læse meget mere om det blå kort og se, hvad kortet helt konkret dækker i det EU-land, som man skal rejse til.

Det blå kort har visse begrænsninger anbefaler Trip Tour, at man kontakter sit rejseforsikringsselskab og sammen med dem vurderer, hvilken type forsikring man har brug for.

Rejser man uden for EU, dækker det blå kort ikke og man skal derfor tegne en verdensrejseforsikring.

Trip Tour samarbejder med Gouda Rejseforsikring. Har du ikke en rejseforsikring i forvejen, kan du læse mere om deres produkter på deres hjemmeside og bestille en rejseforsikring, der sikrer dig mod alle de ting, som det blå kort ikke dækker i EU eller resten af verden. Klik her for at komme direkte til Goudas hjemmeside.

Trip Tour samarbejder også med Rejseforsikringsguiden og de har lavet en spændende guide som hedder: Den store guide til sikker skiferie

TRIP TOUR ANBEFALER

 • Husk at bestille dit blå sygesikringskort inden afrejse, hvis du ikke har et i forvejen. Alle danske statsborgere kan bestille et via www.borger.dk. Husk på, at det kan tage op til 14 dage for at få kortet tilsendt med posten. Man kan på Borgerservice få udleveret et midlertidigt bevis på det blå kort, hvis man ikke kan nå at bestille et med posten. 

 • Husk at medbringe dit blå kort på ferien og altid at have det på dig, når du står på ski.

Vi anbefaler, at man tegner en tillægsforsikring til det blå kort, så man er dækket for de begrænsninger, som det blå kort indeholder (bl.a. hjemtransport ved sygdom eller tilskadekomst og behandling på privatklinik eller privathospital) og rejser man uden for EU, anbefaler vi, at man tegner en verdensrejseforsikring.